Brandverzekering & Huurder

Een brandverzekering kan uitkomst bieden voor iedereen die in een bepaalde woning of een appartement woont. Veel mensen denken dat alleen de eigenaar van een bepaald pand een brandverzekering af hoeft te sluiten, maar ook iemand die een bepaalde woning of een appartement huurt doet er goed aan om het risico op hoge kosten als gevolg van schade aan de woning of het appartement af te dekken door middel van een brandverzekering.

Een brandverzekering is ook voor de huurder van groot belang omdat men in België heeft gesteld dat de huurder verantwoordelijk is voor de toestand en de staat van het pand waarin hij of zij verblijft. In principe betekent dit niets anders dan dat de huurder het pand achter moet laten zoals deze er ooit in getrokken is. Wanneer er dus bijvoorbeeld een schade ontstaat als gevolg van het weer of een brand dient de huurder er voor te zorgen dat deze schade zal worden hersteld. De hoge kosten die er op dat moment kunnen ontstaan kan men maar beter laten dekken door een brandverzekering. Wanneer men er niet voor kiest om een huurders brandverzekering af te sluiten kunnen de hoge kosten er gemakkelijk voor zorgen dat men in de problemen komt en bijvoorbeeld de spaarrekening aan zal moeten spreken, mits hier natuurlijk voldoende geld op staat.

Toch is de huurder niet altijd verantwoordelijk voor de kosten die er ontstaan als gevolg van schade aan de woning of het appartement waarin men verblijft. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat de huurder er niets aan kan doen dat de schade ontstaan. Voorbeelden van dergelijke schade zijn een overslaande brand van de buren of blikseminslag. Aangezien de huurder er niets aan kan doen wanneer deze schades ontstaan is hij of zij hier ook niet verantwoordelijk voor. Wel is de huurder altijd verantwoordelijk voor het bewijs waaruit blijkt dat hij of zij er daadwerkelijk niets aan kon doen. Zo zal de huurder dus altijd aan moeten kunnen tonen dat de oorzaak ligt bij de blikseminslag of bij de brand die bij de buren is begonnen. Wanneer dit niet mogelijk blijkt is de huurder alsnog zelf verantwoordelijk.

Aangezien de huurder niet verantwoordelijk is voor de schade wanneer deze is ontstaan zonder dat de huurder hier iets aan kon doen dient ook de eigenaar van het pand altijd een brandverzekering af te sluiten om de hoge kosten op die manier te voorkomen. In het geval van een huurder worden er doorgaans dus twee brandverzekeringen afgesloten. De eigenaar van het pand verzekert zich tegen de kosten die kunnen ontstaan als gevolg van een overslaande brand, blikseminslag of andere oorzaken die verder niets met het handelen van de huurder te maken hebben. De twee brandverzekeringen samen zullen er voor zorgen dat zowel de eigenaar als de huurder niet te maken krijgen met onverwacht hoge kosten en dat men er op die manier in ieder geval prettig kan wonen.?