Wat dekt de Brandverzekering?

De dekking van een brandverzekering kan men uiteraard zelf kiezen. Het is mogelijk om op die manier zelf te bepalen wat er wel verzekerd is en wat juist niet. Op die manier kan men er bijvoorbeeld voor kiezen om een aantal van de risico's zelf te dragen. Door hiervoor te kiezen kan men er gemakkelijk voor zorgen dat de kosten van de premie lager uit zullen vallen, waardoor men geld over kan houden voor andere leuke zaken. Aan de andere kant is het natuurlijk wel een risico dat men neemt. Dit kan betekenen dat er in het geval van schade zelf voor de kosten opgedraaid dient te worden. Het is van belang om het risico zelf goed in te schatten en er op die manier voor te zorgen dat de brandverzekering voornamelijk de zaken dekt die in de nabije toekomst gemakkelijk voor een hoop kosten kunnen zorgen. Aan de andere kant is het natuurlijk slim om de elementen weg te laten die nauwelijks een risico vormen in de persoonlijke situatie, zodat men uiteindelijk geen cent teveel aan premie zal betalen.

De brandverzekering dekt in principe de schade aan de eigen woning in een aantal verschillende gevallen - vaak waar de dekking van de familiale verzekering stopt. Een van de oorzaken van de schade die worden gedekt door de brandverzekering is natuurlijk brand. Dit is de oorzaak die relatief vaak voorkomt en zit natuurlijk ook verwerkt in de naam. Brand kan natuurlijk voor een behoorlijke schade zorgen. Dit is op twee verschillende manieren heel erg vervelend. Zo is het allereerst natuurlijk vervelend dat er een aantal spullen zullen verbranden. Het kan hierbij gaan om waardevolle spullen, maar ook om zeer dierbare dingen. Wanneer er brand uitbreekt verwoest dit vaak alles in de woning en is deze schade om die reden dan ook enorm. Aan de andere kant is er vaak ook sprake van financiële schade. Tegen de eerste vorm van schade kan de brandverzekering natuurlijk ook weinig doen, maar de financiële schade is gedekt door de brandverzekering. Dit betekent dat de verzekeraar een bedrag uit zal keren waarmee men het huis schoon kan laten maken en er nieuwe spullen gekocht kunnen worden.

Ten tweede biedt de brandverzekering dekking tegen schade als gevolg van een ontploffing. Het kan zomaar voorkomen dat er een ontploffing plaatsvindt in huis en dat er als gevolg daarvan kosten ontstaan. Daarnaast dekt een brandverzekering over het algemeen ook de kosten die ontstaan als gevolg van een implosie, blikseminslag, aanslagen, het aanbotsen van dieren of transportmiddelen, het vallen van een boom op de woning, storm, sneeuw en andere natuurrampen. Dit betekent dat men in principe dekking ontvangt tegen alle zaken waar men zelf geen invloed op uit kan oefenen, maar die wel kunnen zorgen voor hoog oplopende kosten.

Tenslotte valt de dekking natuurlijk uit te breiden met allerlei aanvullende modules. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om de brandverzekering in te zetten tegen schade die ontstaat door bijvoorbeeld elektriciteit, rook, roet, waterschade, glasschade en inbraak. In principe kan men alle kosten die ontstaan als gevolg van schade aan de woning laten dekken door een brandverzekering. Het is hierbij natuurlijk wel van belang om alleen de onderdelen af te dekken die een risico betekenen in de persoonlijke situatie, om er voor te zorgen dat men niet teveel premie betaalt.?